Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Pedagogický zbor gymnázia

Meno a priezviskopracovné zaradenietriednictvoe-mail
Mgr. Štefan HricSj - Fj, riaditeľ školystefanhrich@scspp.sk
ThDr. Anton Oparty PhD.duchovný správca
Mgr. Zuzana BednárováRj - Nj, zástupkyňa riaditeľa
Ing. Eva Gabonayovávýchovný poradca
Mgr. Stanislav DubrovčákMa - Nv1. AG
Mgr. Zdenka HertelyováBi - Ch1. BG
Ing. Anna MichalováNj2. AG
Mgr. Gabriela HanišováMa - Fy2. BG
Mgr. Michal BrezinaMa - Fy3. AG
Mgr. Róbret GlatzGeo-Bi3. BG
Mgr. Zuzana Oprendeková Ma - Ge4. AG
Ing. Eva GabonayováInf4. BG
Mgr. Martina Valašíková Sj
Mgr. Marián AmbrozyDe - NoS
Mgr. Jana MlynárčikováAj
Mgr. Petra SlimákovaFj
Vladimíra ŠimkováTv
Mgr. Peter OlejárTv - Bv
Monika Maťašová Aj
Mgr. Stanislav VaľkoAj
Mgr. Katarína RothováAj
Mgr. Stanislav BrtošNv, Che
Mgr. Elena HaviarováEst. vých.