Suchoňova 3522 Poprad
profil školy
učebný plán
história
vnútorný poriadok
prijímacie skúšky
logo školy
Pavol Ušák Oliva
triedy
študentské stránky
projekty
reprezentanti školy
pedagogický zbor
predmetové komisie
predmety
výchovná poradkyňa
rodičovská rada
stanovy RS

Predmetové komisie v školskom roku 2004- 05

Názov PKMeno vedúceho a ďalších členov PK
PK slovenského jazyka a literatúry
 • vedúca PK: Mgr. Valéria Pajonková
 • členovia: PaedDr. Lucia Kurianová
PK cudzích jazykov
 • vedúca PK: Mgr. Zuzana Bednárová
 • členovia:
  • Ing Anna Michalová
  • Mgr. Mária Kamenická
  • Mgr. Stanislav Važko
  • Mgr. Štefan Hric
  • Mgr. Petra Pitoňáková
PK spoločenskovedných predmetov
 • vedúca PK: Mgr. Zuzana Oprendeková
 • členovia:
  • Mgr. Valéria Pajonková
  • Mgr. Daniela Endreszová
  • Mgr. Stanislav Dubrovčák
  • Mgr. Mária Kamenická
PK prírodovedných predmetov
 • vedúci PK: Mgr. Stanislav Dubrovčák
 • členovia:
  • Mgr. Michal Brezina
  • Mgr. Zdenka Hertelyová
  • Mgr. Zuzana Oprendeková
  • Mgr. Róbert Glatz
  • RNDr. Juraj Durbák
  • Ing. Eva Gabonayová